Patricia Rivera

Thông tin về quản trị viên

Patricia Rivera
 Patricia Rivera
Đang sống tại:
Honduras
Ngôn ngữ:
Spanish, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
45 các năm
Các cộng đồng:
Argentina, Austria, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, El Salvador, France, Honduras, Italy, Monaco, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom, United States

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Shopping, Volunteer/Community Activities, Swimming

Tường bảo vệ