Patrizia Pellegrini

Thông tin về quản trị viên

Patrizia Pellegrini
 Patrizia Pellegrini
Thông tin về quản trị viên:
Cheerful, bubbly, smiley and positive person loving Italian food, cats, Latin Music, spy movies and sport, outdoor activities.
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
English, Italian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Swimming, Tennis/Racquet Sports, Volleyball, Yoga

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
IHG
Nghề nghiệp:
Assistant Front Office Manager
Lĩnh vực làm việc:
Hotelier
Vị trí:
Assistant Front Office Manager
Sự nghiệp trước đây:
Same

My ads