Paulo LIMA

Thông tin về quản trị viên

Paulo LIMA
 Paulo LIMA
Thông tin về quản trị viên:
I'm urgently seeking for a job in Switzerland, and I do hoe that the portuguese community could help me to get some contacts of employeers at construction works.
Đang sống tại:
Setúbal (Portugal)
Ngôn ngữ:
German, English, French, Portuguese, Spanish, Portuguese (br)
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
56 các năm
Các cộng đồng:
Switzerland, Setúbal

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Dining out, Gardening, Movies/Videos, Music, Politics, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Pool/Snooker, Jogging, Martial Arts, Swimming, Architecture Draw
Bài hát ưa thích:
Kings and Queens, 30 seconds to Mars
Những bộ phim ưa thích:
"The Shawshank Redemption" (EUA, 1994)
Những cuốn sách ưa thích:
World book of Architecture
Những điều tôi thích:
Good understanding, peace, honesty and many work
Những điều tôi ghét:
violence, skinheads, extremepartys