Pearl Restaurant

Thông tin về quản trị viên

Pearl Restaurant
 Pearl Restaurant
Thông tin về quản trị viên:
The Pearl Restaurant is a modern Indian restaurant set on the banks of the canal in Ashton-under-Lyne serving a wide range of specialities across the Indian subcontinent of India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh
Đang sống tại:
Manchester (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Texas, Manchester

Cá nhân

01613015680
119 Manchester Road
Mancetter
Anh
M34 5PY

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Pearl Restaurant
Trang web:
http://thepearlrestaurant.co.uk/
Vị trí:
owner
01613015680
119 Manchester Rd
Audenshaw
Anh
M34 5PY