Peter Meier

Thông tin về quản trị viên

Peter Meier
 Peter Meier
Thông tin về quản trị viên:
Just ask me.
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English, Polish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, Poland, Baden-Württemberg, Bavaria, Bremen, Hamburg, Stuttgart, Munich, Würzburg, Silesia, Gliwice

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Gardening, Movies/Videos, Music, Photography, Politics, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Pool/Snooker, Bowling, Scuba Diving, Swimming, Walking/Hiking, Windsurfing, Automotive, Cars, German Cars, Porsche, BMW, BMW, BMW.. BMW.. and quess what else? - BMW!! Motorbikes, Photography, Computers, Internet, Graphic design, Mobile phones, Girls, Traveling, Languages etc ;)
Những bộ phim ưa thích:
Gone in 60 seconds
Những cuốn sách ưa thích:
car magazines
Những điều tôi thích:
BMW, Porsche ;)
Tình trạng quan hệ:
Single
Essen
Đức
45279

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
PMM Enterprise
Trang web:
http://proudofmyself.pl
Blog của công ty:
http://proudofmyself.eu
Nghề nghiệp:
IT Specialist / Webmaster / Graphic Designer
Lĩnh vực làm việc:
IT
Vị trí:
Boss
Gliwice
Ba Lan
44-103