Peter Stamford

Thông tin về quản trị viên

Peter Stamford
 Peter Stamford
Đang sống tại:
Paris (France)
Ngôn ngữ:
English, French, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, Paris

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Stamford Media
Nghề nghiệp:
Director, actor, writer, event organiser
Lĩnh vực làm việc:
Entertainment
Vị trí:
Director
Sự nghiệp trước đây:
Performing artiste, Producer, Film/Theatre Director, Film Festival organiser, Event Organiser, Teacher...
peterstamford@outlook.com

Tường bảo vệ

  • Peter Stamford
     Peter Stamford

    Recently moved to Paris and looking forward to organising events with my lovely lady Herma (Vos).