Polarstation Beach

Thông tin về quản trị viên

Polarstation Beach
 Polarstation Beach
Đang sống tại:
London (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
İstanbul, Antalya, London

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Dining out, Movies/Videos, Music, Football

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Hunter Allen Media
Lĩnh vực làm việc:
Recruitment, Search & Selection, Technology
Vị trí:
Managing Partner
Sự nghiệp trước đây:
Marketing within media industry