Poojith Jain

Thông tin về quản trị viên

Poojith Jain
 Poojith Jain
Đang sống tại:
Utrecht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Utrecht

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Avanade
Trang web:
http://www.avanade.com
Nghề nghiệp:
Software Consultant
Lĩnh vực làm việc:
Consulting
Vị trí:
Consultant
Sự nghiệp trước đây:
Consultant at Capgemini Researcher at Kadaster Designer at Nokia
0642771078
0642771078
Soesterweg
Amersfoort
Etiopia
3812bc