Projonmo Barta

Thông tin về quản trị viên

Projonmo Barta
 Projonmo Barta
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
English, Bengali
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Bangladesh

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Projonmo Barta
Trang web:
https://projonmobarta.com/
Blog của công ty:
https://projonmobarta.com/
Nghề nghiệp:
Web Development
Lĩnh vực làm việc:
web
Vị trí:
Web Developer
01842522464
01842522464
Nandina
Jamalpur
Băng-la-đét
2001

My ads