Rajesh Kumar

Thông tin về quản trị viên

Rajesh Kumar
 Rajesh Kumar
Thông tin về quản trị viên:
A self motivated, enthusiastic entrepreneur from India. I am engaged in import / export business for the past six years in India and UAE. Looking to explore business opportunities all over the world.
Đang sống tại:
Ajmān (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Malayalam, Tamil
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
43 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Cayman Islands, France, Germany, India, Italy, Kuwait, Malaysia, Maldives, Mauritius, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Venezuela, Tamil Nadu, Dubai

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Married
+919976676666
+971521475926
3210 A, Ajman Free Zone, Bank street, Ajman, UAE.
Ajman
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
MRK WORLDWIDE FZE
Nghề nghiệp:
Business
Lĩnh vực làm việc:
Import / Export and General Trading
Vị trí:
CEO and Managing Director
Sự nghiệp trước đây:
Hotelier
+971521475926
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

Tường bảo vệ

  • Rajesh Kumar
     Rajesh Kumar

    Hi Friends,

    I am Rajeshkumar from India. I have started a general trading import / export company in Ajman free Zone. Looking for business partners to invest in my business. Contact me, if you are interested in business opportunities. Thank you.