Raju CNP

Thông tin về quản trị viên

Raju CNP
 Raju CNP
Đang sống tại:
Hyderabad (India)
Ngôn ngữ:
English, Hindi, Telugu
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
India, Hyderabad

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
CNP Constructions
Trang web:
https://www.cnpconstructions.com/index
Nghề nghiệp:
Employee
Lĩnh vực làm việc:
Construction
Vị trí:
Manager
Sự nghiệp trước đây:
gdeepithi@gmail.com
8978426661
"CNP Elite Tower, Plot Number 4, Door Number – 3-11-206/4, Road Number -5, Sri Shankar colony, Seris
Hyderabad
Ấn Độ
500074