Ramon Sánchez Bruhn

Thông tin về quản trị viên

Ramon Sánchez Bruhn
 Ramon Sánchez Bruhn
Thông tin về quản trị viên:
I grew up in Germany, Spain and Mexico and I live in Gran Canaria since many years which has one of the best climates in the World :-)
Đang sống tại:
Gran Canaria (Spain)
Ngôn ngữ:
German, English, French, Norwegian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Gran Canaria

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Computers/Internet, Photography, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Scuba Diving, Surfing, Tennis/Racquet Sports, Marketing, Real Estate
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Cardenas Real Estate
Trang web:
http://www.cardenas-grancanaria.com
Blog của công ty:
http://www.cardenas-grancanaria.info
Nghề nghiệp:
Real Estate Business
Lĩnh vực làm việc:
Real Estate
Vị trí:
Marketing Director
Sự nghiệp trước đây:
I studied computer sciences in the Universities in Furtwangen in Germany and in Gran Canaria Spain. I have worked in the bank business and work now since many years in Cardenas Real Estate, a company which many years of experience and an excellent reputation.
0034 928 150 650
Inmobiliaria Cardenas - C/ La Lajilla, 2
Arguineguin, Gran Canaria
Tây Ban Nha
35120