Rashid Mahmood

Thông tin về quản trị viên

Rashid Mahmood
 Rashid Mahmood
Thông tin về quản trị viên:
I am journalist, Website and Graphic Designer.
Đang sống tại:
Jeddah (Saudi Arabia)
Ngôn ngữ:
Arabic, English, Urdu, Punjabi
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Jeddah

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Open relationship
0596114099
Tahlia,
Jeddah
Ả-rập Xê-út

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Arab Linker
Nghề nghiệp:
Media and Advertising
Lĩnh vực làm việc:
Media and Advertising
Vị trí:
Senior Graphic Designer
Sự nghiệp trước đây:
Senior Graphic Designer
0596114099
Jeddah
Ả-rập Xê-út