Rianti Sumadi

Thông tin về quản trị viên

Rianti Sumadi
 Rianti Sumadi
Thông tin về quản trị viên:
I Just came to Korea since september 2014, I am the exchange teacher Indonesia - Korea and I'm here for teaching in Bongilcheon High School - Paju Gyeonggi do as an English teacher. I've been teaching for ten years in my country Indonesia. I love my job and i love traveling, meet people, music, cooking and photography. Hope i can meet new friend here who can share a lot of things such as culture and variety.
Đang sống tại:
Gyeonggi-do (South Korea)
Ngôn ngữ:
English, French, Indonesian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Gyeonggi-do

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Cooking, Movies/Videos, Music, Photography, Shopping, Travel/Sightseeing, Aerobics, Basketball, Biking, Pool/Snooker, Bowling, Dancing, Jogging, Swimming, Walking/Hiking, Yoga
Bài hát ưa thích:
jazz, pop, r&b, Pop Rock
Những bộ phim ưa thích:
Man Of Honor, Frozen, Maleficent, Superman.
Những cuốn sách ưa thích:
Rich dad Poor Dad, La Tahzan
Những điều tôi thích:
Music, Traveling, Sport
Những điều tôi ghét:
Math
Tình trạng quan hệ:
Open relationship

Tường bảo vệ