Richard Brown

Thông tin về quản trị viên

Richard Brown
 Richard Brown
Thông tin về quản trị viên:
I like bowling, fishing and sightseeing. Wine tasting and going to pubs ?
Đang sống tại:
Kazakhstan
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
59 các năm
Các cộng đồng:
Kazakhstan, United Arab Emirates, Al Ain

Cá nhân

Những sở thích:
Dining out, Fishing, Music, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Bowling, Horseback Riding
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Vị trí:
Stay at home husband
Almaty