Robert Fetter

Thông tin về quản trị viên

Robert Fetter
 Robert Fetter
Thông tin về quản trị viên:
Dutch, energy, SENSE OF H U M O R !!!, RESPECT, monogamous, faithful, friendly, súre not boring, a nutcase :-) HSP. I've worked in dentistry. Searching for a funny SLIM woman, EQ, IQ, open mind : travel with campervan in Europe.
Đang sống tại:
Belgium
Ngôn ngữ:
English, Dutch, German, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Các cộng đồng:
Netherlands Antilles

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Wine tasting
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Sự nghiệp trước đây:
Dentist