Robert Trosten

Thông tin về quản trị viên

Robert Trosten
 Robert Trosten
Thông tin về quản trị viên:
Robert Trosten has a proven record of providing counsel to improve the financial situation of companies, identifying the blunders of a company budget, managing teams, forecasting the fiscal growth of businesses.
Đang sống tại:
Texas (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
India, Texas

Cá nhân