Rodolphe ARLANDIS

Thông tin về quản trị viên

Rodolphe ARLANDIS
 Rodolphe ARLANDIS
Thông tin về quản trị viên:
Je suis diplomate et m'intéresse de près à la stévia.
Đang sống tại:
Angola
Ngôn ngữ:
English, French, Russian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Angola, France, Russia, Paris, Nantes, Moscow, Turkmenistan, Nouvelle-Aquitaine

Cá nhân

Trang web:
Bài hát ưa thích:
disco
Những điều tôi thích:
la stevia liquide, les "hotshots".
Những điều tôi ghét:
le mensonge, les process industriels non naturels

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Ambassade
Nghề nghiệp:
diplomate
Vị trí:
Administrateur
Luanda
An-gô-la