Rosalie Wolters

Thông tin về quản trị viên

Rosalie Wolters
 Rosalie Wolters
Đang sống tại:
Amsterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Amsterdam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
DiLX
Trang web:
https://www.dilx.co
Blog của công ty:
https://www.dilx.co/insights/
Nghề nghiệp:
Logistics IT Solutions Expert
Lĩnh vực làm việc:
Logistics, Software, IT
Vị trí:
Supply Chain Solution Specialist
31-793200980
Maria Montessorilaan 3
Zoetermeer
Hà Lan
2719 DB