SAHIL Kumar SINGH

Thông tin về quản trị viên

SAHIL Kumar SINGH
 SAHIL Kumar SINGH
Thông tin về quản trị viên:
IBM Pvt Ltd L2 system engineer optimization position my 6years of IT experience Assembling and dissembling of HPsupport,dellsupport, replacement DMI, VPN and UFIE tool Provides management information as required Ethical Hacker 🇮🇳
Đang sống tại:
Karnataka (India)
Ngôn ngữ:
English, Hindi, Kannada, Punjabi, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
27 các năm
Các cộng đồng:
India

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Music, Travel/Sightseeing, Baseball, Basketball, Football, Swimming, Volleyball, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single
8050205265
Hunasamahalli
Bangalore
Ấn Độ
562157