Sabeeha Saifi

Thông tin về quản trị viên

Sabeeha Saifi
 Sabeeha Saifi
Đang sống tại:
Oman
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Oman

Cá nhân

Tường bảo vệ

  • Sabeeha Saifi
     Sabeeha Saifi

    YKM is the top leading wire mesh manufacturers in Oman providing different types of wire mesh panels or sheets like stainless steel wire mesh, galvanized wire mesh, fly mesh, PVC welded mesh.
    Know More: https://www.ykmgroup.com/