Sachin malik

Thông tin về quản trị viên

Sachin malik
 Sachin malik
Đang sống tại:
Agra (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
India, Agra

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Tường bảo vệ

  •  Sachin malik

    https://www.sharda.ac.in/course/mba-health-care-and-hospital-administration-36