Sally Lee

Thông tin về quản trị viên

Sally Lee
 Sally Lee
Thông tin về quản trị viên:
A sales representative of Buytilefloor,China.
Đang sống tại:
Anhui (China)
Ngôn ngữ:
English, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
China, Egypt

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Dining out, Biking