Sandra VJ

Thông tin về quản trị viên

Sandra VJ
 Sandra VJ
Đang sống tại:
Finland
Ngôn ngữ:
English, Estonian, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
33 các năm
Các cộng đồng:
Finland, Lahti

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Playing cards, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Wine tasting, Biking, Dancing, Volleyball, Walking/Hiking