Sardakhar Sapkota

Thông tin về quản trị viên

Sardakhar Sapkota
 Sardakhar Sapkota
Thông tin về quản trị viên:
i am coolest person in This small world
Đang sống tại:
Cayman Islands
Ngôn ngữ:
Arabic, Bengali, English, Hindi
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, Cayman Islands, Nepal, Switzerland, Vancouver, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Cooking, Dining out, Music, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Dancing, Football, Jogging, Swimming, Walking/Hiking

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Blue Cilantro
Nghề nghiệp:
Chef
Lĩnh vực làm việc:
Hospitality Industry
Vị trí:
Chef De Partie
Sự nghiệp trước đây:
Ritz -Carlton,The Address Hotels,Holiday In Hotels
+1345 9272712
Cayman Island
Grand Cayman
Quần đảo Cayman
1345