Sardar Maqsood

Thông tin về quản trị viên

Sardar Maqsood
 Sardar Maqsood
Đang sống tại:
Pakistan
Ngôn ngữ:
English, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
31 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Pakistan

Cá nhân

Những sở thích:
Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Cricket
00923455997379
00923455997379
Model Town Humak
Islamabad
Pakistan
44000

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Hotel Al- Jabuta
Vị trí:
Manager