Scott Amed

Thông tin về quản trị viên

Scott Amed
 Scott Amed
Đang sống tại:
Florida (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Bangladesh, Florida

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
CDL Recruitments
Trang web:
http://www.cdlrecruitments.com/
Blog của công ty:
http://www.cdlrecruitments.com/news/
Vị trí:
CEO
Sự nghiệp trước đây:
marketing.cdlrecruitments@gmail.com
7601 E Treasure Dr Miami Beach, FL 33141
Miami Beach
Mỹ
33141