Selorm Ohene

Thông tin về quản trị viên

Selorm Ohene
 Selorm Ohene
Đang sống tại:
Ghana
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Ghana, Seychelles

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Kofi Ohene Consult
Nghề nghiệp:
Chartered Certified Accountant, UK
Lĩnh vực làm việc:
Consultancy Services
Vị trí:
Consultant
Sự nghiệp trước đây:
PricewaterhouseCoopers, Ghana Deloitte & Touche, Bermuda Vodafone, Ghana

Tường bảo vệ

  • Selorm Ohene
     Selorm Ohene

    I want to make some friends from Seychelles