Shermaine Yao

Thông tin về quản trị viên

Shermaine Yao
 Shermaine Yao
Thông tin về quản trị viên:
I am just an ordinary girl:)
Đang sống tại:
North Korea
Ngôn ngữ:
English, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
North Korea

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Cooking, Music, swimming
Bài hát ưa thích:
RNB and MELLOW
Những bộ phim ưa thích:
LOVE STORIES
Những cuốn sách ưa thích:
INSPIRATIONAL
Những điều tôi thích:
FOOD
Những điều tôi ghét:
COCKROACHES
Tình trạng quan hệ:
Single