Shop Pakistan

Thông tin về quản trị viên

Shop Pakistan
 Shop Pakistan
Thông tin về quản trị viên:
Shop Pakistan Is Founded In 2013 We Feel Difficulty Of People For Online Shopping In Pakistan Than We Decide To Start Largest Online Shopping Network In Pakistan (Shop Pakistan) Where People Can Buy Food Supplements, Beauty Health,
Đang sống tại:
Islamabad (Pakistan)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Pakistan, Islamabad

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Cooking, Baseball, Basketball, Biking, Pool/Snooker

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Shop Pakistan
Trang web:
https://shoppakistan.pk/
Nghề nghiệp:
Ecommerce
Lĩnh vực làm việc:
Ecommerce
Vị trí:
Manager
Sự nghiệp trước đây:
No