Shrushti devan

Thông tin về quản trị viên

Shrushti devan
 Shrushti devan
Đang sống tại:
Karnataka (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
India, Karnataka

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
5ines web solutions Pvt. Ltd.
Trang web:
http://www.5ines.com
Blog của công ty:
http://blog.5ines.com/
Lĩnh vực làm việc:
shrushti
Vị trí:
Digital marketing specialist at 5ines.
Sự nghiệp trước đây:
shrushti.devan@gmail.com
08884411355
08884411355
28 SMS Layout, 5th Phase, JP Nagar Bangalore, 560078, India
Bangalore
Ấn Độ
560078