Sikder Bachu

Thông tin về quản trị viên

Sikder Bachu
 Sikder Bachu
Đang sống tại:
Toronto (Canada)
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Bengali
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Romania, Toronto

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Sbintl Recruitment Agency
Trang web:
http://www.sbintlbd.com
Nghề nghiệp:
Businessman
Lĩnh vực làm việc:
Manpower Supply
Vị trí:
Managing Director
+1 6479699972
+8801977689888
Canada