Simon Lynch

Thông tin về quản trị viên

Simon Lynch
 Simon Lynch
Đang sống tại:
Alicante (Spain)
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Spain, Madrid

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Cooking, Scuba Diving, Swimming
Bài hát ưa thích:
eclectic
Những bộ phim ưa thích:
nouvelle vague
Những cuốn sách ưa thích:
stupid Q
Những điều tôi thích:
intelligence
Những điều tôi ghét:
stupidity

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Just Landed
Trang web:
https://www.justlanded.com
Blog của công ty:
http://blog.justlanded.com

Tường bảo vệ

 • Simon Lynch
   Simon Lynch

  New easy to use wall posting thing...

 • Simon Lynch
   Simon Lynch

  mostly, if you see anything broken or have any suggestions, give me a shout!

 • Claudia Terino
   Claudia Terino

  great to see the community up! does it all work now?