Simon Zarifeh

Thông tin về quản trị viên

Simon Zarifeh
 Simon Zarifeh
Thông tin về quản trị viên:
We only deal with contracts. That’s it. All day, every day. So if you have a contract that needs to be drafted, reviewed, amended or negotiated we can help.
Đang sống tại:
Canberra (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Western Australia, Canberra

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Contract Lawyers, Legal Contracts,, Commercial Contract Lawyer, Legal Contract, Services, Commercial Contracts

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
The Contract Company
Trang web:
https://contractcompany.com.au
Blog của công ty:
https://contractcompany.com.au
Nghề nghiệp:
Contract Lawyers
Lĩnh vực làm việc:
Contract Lawyers, Legal Contracts, Commercial Contract Lawyer
Vị trí:
Owner
1800355455
6 Geils Court.
Deakin
Ốt-xtrây-lia
2600