Sinbosen Audio

Thông tin về quản trị viên

Sinbosen Audio
 Sinbosen Audio
Đang sống tại:
Hong Kong
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
24 các năm
Các cộng đồng:
Hong Kong

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Guangzhou Xinbaosheng Audio Equipment Co.,Ltd
Trang web:
https://www.sinbosenaudio.com/art/about-sinbosen-1
Blog của công ty:
https://www.facebook.com/SinbosenProfessionalPowerAmplifierFactory/
Nghề nghiệp:
Power amplifier
Lĩnh vực làm việc:
Power amplifier factory
Vị trí:
6th Floor, Building 7, Xiajijiao, Tinggang, Hongxing Village, Shimen Street, Baiyun District, Guangz