Sonia SO

Thông tin về quản trị viên

Sonia SO
 Sonia SO
Đang sống tại:
Hong Kong
Ngôn ngữ:
English, Chinese, Japanese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Hong Kong

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Sonia SO & Associates
Trang web:
http://www.bonboncolivinghk@gmail.com
Nghề nghiệp:
Consutant
Lĩnh vực làm việc:
Bank and Finance, Real Estate Projects
Vị trí:
Managing Director
Sự nghiệp trước đây:
1. Lions Clubs International 2. Personal Assistant to Mr. Li Ka Shing at Cheung Kong Holding 3.Assistant Manager at HSBC 4. Office HR/Manager at Anbang Hong Kong
39782138
96375288
1 Harbour View Street
Central
Hong Kong