Sophie Nabuuma

Thông tin về quản trị viên

Sophie Nabuuma
 Sophie Nabuuma
Đang sống tại:
Uganda
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
26 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Uganda

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Cooking, Movies/Videos, Music, Volunteer/Community Activities, Basketball, Am more interested in traveling to different places
Bài hát ưa thích:
Ugandan music, Hip Hop
Những bộ phim ưa thích:
High school movies