Southside Upholstery

Thông tin về quản trị viên

Southside Upholstery
 Southside Upholstery
Thông tin về quản trị viên:
More Than 50 Years Combined Experience as Furniture Restoration and Repair Specialists.
Đang sống tại:
Western Australia (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Western Australia

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
(Upholstery) (Furniture Restoration) (Leather Repairs)
893544524
0408 914 006
28 Gympie Way
Willeton
Ốt-xtrây-lia
6155

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Southside Upholstery
Trang web:
https://southsideupholstery.com/
Lĩnh vực làm việc:
Upholstery Perth, Furniture Restoration Perth, Leather Repairs Perth, Bespoke Furniture Perth
Vị trí:
Owner
893544524
0408 914 006
28 Gympie Way
Willeton
Ốt-xtrây-lia
6155