Stefan Neufeld

Thông tin về quản trị viên

Stefan Neufeld
 Stefan Neufeld
Thông tin về quản trị viên:
Bringe im Menschenkenntnisse mit, gerne schaue doch auf meinem Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6k_w-nmlBXFkEwGVIjgutA
Đang sống tại:
Thuringia (Germany)
Ngôn ngữ:
German
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Thuringia

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Politics, Dancing, Football, Jogging, Martial Arts, Swimming, Yoga
Bài hát ưa thích:
Pop
Những điều tôi thích:
Menschenwürde, Freude
Những điều tôi ghét:
Rassismus, Zwänge