Stefano Bazzan

Thông tin về quản trị viên

Stefano Bazzan
 Stefano Bazzan
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
Italian, Portuguese (br), English, German, Portuguese, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
48 các năm
Các cộng đồng:
Brazil, Espírito Santo

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Music, Travel/Sightseeing
Tình trạng quan hệ:
Married