Stuart Dratt

Thông tin về quản trị viên

Stuart Dratt
 Stuart Dratt
Đang sống tại:
Paphos (Cyprus)
Ngôn ngữ:
English, German
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Cyprus, Paphos

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
www.croxroads.com
Trang web:
http://www.croxroads.com
Nghề nghiệp:
Consultant
Lĩnh vực làm việc:
Information Technology • Business • Media Broadcasting • Digital Media
Vị trí:
Consultant
Sự nghiệp trước đây:
Systems Analyst, Consultant (Global Clients) in Manhattan NYC.
+1 808 722 4826
Honolulu, NYC and Germany
Mỹ