Sultanali Ibragimov

Thông tin về quản trị viên

Sultanali Ibragimov
 Sultanali Ibragimov
Thông tin về quản trị viên:
ничего интересного
Đang sống tại:
Kazakhstan
Ngôn ngữ:
English, Russian, Turkish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Kazakhstan, Dammam

Cá nhân

Những sở thích:
Martial Arts, Вольная борьба
Bài hát ưa thích:
не слушаю
Những bộ phim ưa thích:
нету
Những cuốn sách ưa thích:
Коран
Những điều tôi thích:
все хорошее
Những điều tôi ghét:
Ширк
+7 702 313 33 43
+7 702 313 33 43
Almaty
Kazakhstan

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
manager
+7 702 313 33 43
+7 702 313 33 43
Almaty

Tường bảo vệ