Suncica Bozanova

Thông tin về quản trị viên

Suncica Bozanova
 Suncica Bozanova
Thông tin về quản trị viên:
Good and communicative person.
Đang sống tại:
Macedonia
Ngôn ngữ:
English, Macedonian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
41 các năm
Các cộng đồng:
Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Slovenia, Sweden, United Kingdom, United States, Venezuela, Bavaria, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Computers/Internet, Music, Travel/Sightseeing, Football
Những điều tôi thích:
I want people who are good and pleasant
Tình trạng quan hệ:
Married
Macedonia

Tường bảo vệ