Susanne Zeta

Thông tin về quản trị viên

Susanne Zeta
 Susanne Zeta
Thông tin về quản trị viên:
casada, 1 hijo adulto + 1 hija adulta. Trabajo en un grupo internacional (dep. financiero y control). Madrid me gusta mucho. Voy a estar en Madrid del día 21 de abril al día 30 de abril. Me gustaría ir de tapas con vosotros - o al cine, teatro, a una Zarzuela,... ...
Đang sống tại:
Munich (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English, French, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
61 các năm
Các cộng đồng:
Spain, Bavaria, Madrid

Cá nhân

Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Dining out, Music, Politics, Skiing, Historia, Geografía, Musica clasica, Literatura
Bài hát ưa thích:
depende...
Những bộ phim ưa thích:
Non - Hollywood
Những điều tôi thích:
Madrid
Tình trạng quan hệ:
Married

Tường bảo vệ

  • Susanne Zeta
     Susanne Zeta

    Me gustaría ir de tapas con vosotros durante mi estancia en Madrid fin de abril 2010