Svetlana Sergeeva

Thông tin về quản trị viên

Svetlana Sergeeva
 Svetlana Sergeeva
Đang sống tại:
Cayman Islands
Ngôn ngữ:
Russian, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Cayman Islands

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Cooking, Movies/Videos, Travel/Sightseeing, Aerobics, Walking/Hiking

Chuyên nghiệp

Lĩnh vực làm việc:
Business administration, services, real estate
Sự nghiệp trước đây:
Trading, real estate, accounting

Tường bảo vệ