Tamduc group

Thông tin về quản trị viên

Tamduc group
 Tamduc group
Đang sống tại:
Canberra (Australia)
Ngôn ngữ:
Vietnamese, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
31 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Canberra

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Basketball

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Cung ung lao dong Tam Duc
Trang web:
https://tamducgroup.com
Blog của công ty:
https://tamducgroup.com/cong-ty-tnhh-cung-ung-lao-dong-tam-duc/
+84 2743 555 838
No. 26, Lot K1, Road NE8, My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa, Ben Cat district, Binh Duong provinc
Binh Duong provinc
Việt Nam
823417