Tamer Khalifa

Thông tin về quản trị viên

Tamer Khalifa
 Tamer Khalifa
Đang sống tại:
United Arab Emirates
Ngôn ngữ:
Arabic, English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
50 các năm
Các cộng đồng:
Philippines, Qatar, United Arab Emirates, British Columbia