Tarq Al shbli

Thông tin về quản trị viên

Tarq Al shbli
 Tarq Al shbli
Thông tin về quản trị viên:
عندما نرحل بعيدا ستشرق الشمس من جديد دون انتظارسيذكرنا الأخرون عندها ستسطع أنوارنا من بقايا محبتنا .
Đang sống tại:
Göteborg (Sweden)
Ngôn ngữ:
Arabic, English, Swedish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
39 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Göteborg

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Computers/Internet, Football, Yoga