Tessa van Weelie

Thông tin về quản trị viên

Tessa van Weelie
 Tessa van Weelie
Đang sống tại:
Albufeira (Portugal)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
46 các năm
Các cộng đồng:
South Korea, Gwangju, Alabama

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Nightclubs/Dancing, Travel/Sightseeing, Wine tasting