Thanh Binh

Thông tin về quản trị viên

Thanh Binh
 Thanh Binh
Đang sống tại:
Vietnam
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Vietnam

Tường bảo vệ

 • Thanh Binh
   Thanh Binh

  VLS is one of the leading Vietnamese language center offering Vietnamese courses for thousands of foreigners since 1994.

  Our courses:
  - Dynamic Participant Program
  - Business Vietnamese
  - Pronunciation
  - Survival
  - Cultural and Mentality

  Our class format:
  - One-on-one
  - Group class
  - Live online class